De aanleiding

Zoals veel steden, kampt ook Roosendaal met een toenemende winkelleegstand en heeft de binnenstad economisch een flinke knauw gekregen. Daarom vatte de gemeente Roosendaal het plan op de binnenstad nieuw leven in te blazen, door deze compacter en levendiger te maken.

Centraal daarbij stond de reconstructie van de Nieuwe Markt en de realisatie van Living Lab Roosendaal, met de gebruiker van de markt als uitgangspunt. Het ooit lege plein is omgetoverd tot een aantrekkelijke verblijfsplek, voorzien van technologische toepassingen, variërend van slimme lichtmasten tot sensorische prullenbakken.

Opdrachtgever

Gemeente Roosendaal in samenwerking met Lux-Lab

Onze uitdaging

De reconstructie van de Nieuwe Markt en de ontwikkelingen rondom Smart Retail uit het programma ‘Hart voor de Binnenstad’ waren samen een mooie aanleiding om innovatieve ideeën voor openbare verlichting verder uit te werken.

Onze oplossing

De armaturen en lichtmasten op de Nieuwe Markt zijn het paradepaartje. Storingsmeldingen komen centraal binnen, het aan- en uitgezetten, dimmen en van kleur veranderen kan handmatig of automatisch worden gedaan. De sensoren reageren op omgevingsgeluid en verspringen bijvoorbeeld naar fel wit licht wanneer er zich een calamiteit (als reactie op bepaalde geluiden) voordoet.

De verlichting kan ook sfeer creëren (empathische verlichting). ‘s Avonds verhogen warme kleuren licht het veiligheidsgevoel van bezoekers op de Nieuwe Markt.

We houden van een innovatie en uitdaging

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van interactieve gekleurde stadsverlichting in uw gemeente, bij een project of kunstwerk? Neem contact op. We gaan graag de uitdaging aan.