De aanleiding

Op de boulevard van Katwijk staat het beeld ‘Maatjes’ dat in december 2018 werd onthuld. Het levensgrote bronzen beeld bestaat uit een groep van vijf haring-etende figuren. 

Kunstenaar, Gerard Brouwer, had met dit beeld de nauwe band tussen Katwijk, de visserij en de haringhandel voor ogen. En de belangrijke positie van deze handel en visserij in de Katwijkse gemeenschap.

Het beeld is opgedragen aan alle Katwijkers die daaraan hebben meegewerkt en kreeg een prominente plek op de boulevard. Helaas was het beeld onverlicht.

Opdrachtgever

Gemeente Katwijk

Onze uitdaging

Een kunstwerk met zoveel betekenis verdient het om ook in het donker zichtbaar te zijn. Hoe kun je de uitstraling van een kunstwerk door het gebruik van verlichting versterken en haar aanwezigheid ook ’s avonds prominent zichtbaar maken?

Onze oplossing

Voor de verlichting van het kunstwerk werden door TechDynamics diverse scenario’s uitgewerkt en ter plekke getest. De basis was simpel wit licht. Uiteindelijk is gekozen voor het aanlichten van het levensgrote beeld met vier grondspots. Dit gaf de mooiste schaduwwerking. 

Het kunstwerk is nu ook in het donker goed zichtbaar en behoudt de door de kunstenaar bedoelde uitstraling.

Uw kunstwerk of monument ook optimaal uitlichten in de openbare ruimte?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van interactieve gekleurde stadsverlichting in uw gemeente, bij een project of kunstwerk? Neem contact op. We gaan graag de uitdaging aan.